‘Zonder vrijwilligers kunnen we wel stoppen’.

‘Zonder vrijwilligers kunnen we wel stoppen’.

De weergoden waren de schoonmaakploeg zeer goed gezind op 7 mei: het was zalig weer. Gelukkig maar want er was – en er is nog steeds – veel te doen. Door de recente werkzaamheden aan het nieuwe dak was er veel op te ruimen in Het Oosterbad. Er waren veel...