Zwembaden die NRZ-licentiehouder zijn moeten aan strenge eisen voldoen. Dus ook Het Oosterbad.
De Nationale Raad Zwemveiligheid ziet als landelijk opererende organisatie toe op de kwaliteit van het zwemonderwijs, de zwemveiligheid, zwemvaardigheid en kwaliteit(sbewaking).
In 1985 heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid de uitgifte van het Nationale Zwemdiploma van de overheid overgenomen. Sindsdien zijn al zo’n 15 miljoen zwemdiploma’s (Zwem-ABC en Zwemvaardigheidsdiploma’s) uitgereikt aan kinderen en volwassenen.

Op deze pagina van onze website vindt u alle benodigde informatie.

Vertrouwenspunt Sport
Het NOC*NSF heeft een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport.
Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden.
In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken.
Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

vertrouwenspunt-sport

Klachtenprocedure
Klachtenprocedure Oosterbad

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van Het Oosterbad? Dan willen wij dat graag weten.

Hoe indienen?
Indien er klachten zijn over Het Oosterbad, dan kunnen deze gemeld worden per email: bestuur@oosterbad.nl

Wat moet er minimaal in de e-mail staan?

Om uw klacht goed te kunnen behandelen voorziet u deze van:
– uw naam en adres
– telefoonnummer en eventueel e-mailadres
– de datum waarop u de klacht indient
– duidelijke omschrijving waartegen uw klacht is gericht
– de plaats waar het voorval plaatsvond.

Afhandeltijd
U krijgt altijd een reactie op uw klacht. Het Oosterbad handelt uw klacht af binnen 2 weken, of binnen 4 weken als het een ingewikkelde zaak betreft.

Covid-19/coronavirus

Het Oosterbad zal vanaf 1 juli 2020 de deuren voor twee maanden openen, uiteraard onder voorbehoud van overheidsbepalingen.

Er gelden strikte veiligheidsregels die door personeel en bezoekers zullen moeten worden nageleefd. Dit alles in het belang van eenieders gezondheid.

Hoe werkt het vanaf 5 juni 2021 in Het Oosterbad?

  • maximaal 100 personen binnen;
  • reserveren is niet mogelijk: er wordt aan de kassa geteld;
  • is het maximum aantal personen bereikt dan sluiten wij de deuren;
  • als er mensen weggaan dan kunnen er weer mensen naarbinnen

Openingstijden Oosterbad

  • bij tegenvallend zwemweer of slecht weer: 13.00 -17.00 uur (‘s avonds gesloten);
  • ook in het weekend is het bad open van 13.00 tot 17.00 uur;
  • klik hier voor het prijsoverzicht.

Hou deze website en onze socialemediakanalen in de gaten voor de laatste updates.

corona-regels-oosterbad-samen-krijgen-we-corona-onder-controle