Privacy

Privacy

Het Oosterbad hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van deze website. Deze privacyverklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy. Het Oosterbad neemt daarbij de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht. U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wenst te maken van onze Oosterbadproducten of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, e-mail adres en eventueel noodzakelijke gegevens voor het doen van een boeking en/of betaling. In het kader van de dienstverlening, verkoop van producten en diensten of anderszins zoals bijvoorbeeld met enquêtes en prijsvragen verstrekt u (persoons-)gegevens. Deze door u verstrekte gegevens, zoals onder andere uw naam, e-mailadres worden door ons verwerkt zodat wij in staat zijn om u op maat te informeren over de beschikbare diensten, producten en nieuws.

Het Oosterbad besteedt grote zorg aan de kwaliteit van haar klantenbestand.U kunt Het Oosterbad vragen uw persoonsgegevens uit de database te verwijderen door een e-mail te sturen naar bovengenoemd info@hetoosterbad.nl. U kunt uw persoonsgegevens opvragen door een e-mail te sturen naar info@hetoosterbad.nl. Het Oosterbad doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het Internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. De webserver van Het Oosterbad verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres.Met de partners van Het Oosterbad welke (een deel van) de uitvoering van bepaalde diensten voor hun rekening nemen, is Het Oosterbad overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen en de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht nemen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Het Oosterbad niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.
Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neemt u dan alstublieft contact met ons op via info@hetoosterbad.nl