Belangrijke informatie

Zwembaden die NRZ-licentiehouder zijn moeten aan strenge eisen voldoen. Dus ook Het Oosterbad.
Het Nationaal Platform Zwembaden|NRZ ziet als landelijk opererende organisatie toe op de kwaliteit van het zwemonderwijs, de zwemveiligheid, zwemvaardigheid en kwaliteit(sbewaking).
In 1985 heeft het Nationaal Platform Zwembaden|NRZ de uitgifte van het Nationale Zwemdiploma van de overheid overgenomen. Sindsdien zijn al zo’n 15 miljoen zwemdiploma’s (Zwem-ABC en Zwemvaardigheidsdiploma’s) uitgereikt aan kinderen en volwassenen.

Op deze pagina van onze website vindt u alle benodigde informatie.

Vertrouwenspunt Sport

Het NOC*NSF heeft een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport.
Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden.
In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken.
Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

vertrouwenspunt-sport